man-4134645_1920

צו למניעת הטרדה מאיימת

לקבלת ייעוץ משפטי בעניין צו למניעת הטרדה מאיימת ניתן לפנות לעורך דין עדי כהן 09-8980681

במקרים בהם אדם מטריד אותך, מאיים מילולית, עוקב אחרייך, פוגע בך פיזית, פוגע בפרטיותך ובחופש תנועתך הנך זכאי להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו הרחקה. החוק למניעת הטרדה מאיימת חוקק בשנת 2001 ומטרתו היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

את הבקשה  לצו למניעת הטרדה מאיימת ניתן להגיש במעמד צד אחד וזאת מבלי שהמאיים נוכח בבית המשפט. במידה וניתן צו במעמד צד אחד יקבע בית המשפט דיון בבקשה במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 7 ימים.

בית המשפט מוסמך מכח החוק למנוע מהאדם אשר מטריד לתקופה של – 6 חודשים:

(1)  להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום;

(2)  לאיים על הנפגע;

(3)  לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו       או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת;

(4)  ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר;

(5)  להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע       נוהג להימצא בו בקביעות;

(6)  לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה;

והכל בין כלפי הנפגע ובין כלפי אדם אחר הקרוב לו, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.

כיצד להגיש בקשה לצו הטרדה מאיימת:

מומלץ לפנות לעורך דין המומחה בהליכי הטרדה המאיימת לצורך הערכת סיכוי קבלת הצו. במקרים בהם הוגשה בקשה קנטרנית ו/או חסרת בסיס מוסמך בית המשפט להטיל על מבקש הצו הוצאות לטובת האדם שממנו מבקשים את הצו ולטובת אוצר המדינה. על כן, לא מומלץ להגיש בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת בלא קבלת ייעוץ משפטי. אם בכל זאת החלטתם להגיש בעצמכם בקשה שכזו עליכם לפרט את כלל הנסיבות וכן מה היא ההטרדה בהתאם להוראות החוק.

לאחר שניתן הצו למניעת הטרדה מאיימת לטובת המבקש, ובמידה ומי שניתם נגדו הצו מפר את הוראותיו הרי שהמבקש יכול לפנות למשטרת ישראל לצורך הגשת תלונה בגין ההפרה. משטרת ישראל רשאית לעצור את המפר בגין ההפרה.

לסיכום: במידה וחווית הטרדה מאיימת: איומים, מעקב ובילוש, פגיעה בפרטיות, פגיעה פיזי או מילולית בן בכתב בן בעל-פה בן בכל דרך אחרת פנה כעת לעורך דין עדי כהן על מנת להעריך את סיכוי בקשתך.

לקבלת ייעוץ משפטי פנה כעת לעורך דין עדי כהן 09-8980681

שתף מאמר זה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

כתיבת תגובה

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ ראשוני שלח לנו הודעה

דילוג לתוכן