justice-2060093_1920

לשון הרע

עורך דין לשון הרע- עדי כהן

לייעוץ משפטי בענייני לשון הרע פנה כעת לעורך דין עדי כהן 09-8980681 

לשון הרע מהי?

לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –  להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.​​

חוק איסור לשון הרע מעניק לנפגע פיצוי ללא הוכחות נזק עד לגובה של 70,000 ₪ ללא הוכחת נזק בגין כל פרסום. ובמקרים בהם הפגיעה נעשתה במכוון מעניק החוק פיצוי עד לגובה 140,000 ₪ בגין כל פרסום. כמובן שאם נגרם נזק לנפגע ניתן לתבוע ללא גבול.

חוק איסור לשון הרע מאזן בין שתי זכויות. האחת, חופש הביטוי; השניה הזכות לשם טוב.

אלו התנאים הבסיסים שנדרשים לצורך הגשת תביעה מכח חוק איסור לשון הרע:

1.פרסום– תנאי זה הינו התנאי החשוב ביותר בתביעת לשון הרע. על מנת שתקום לנפגע עילה לתביעה מכוח החוק הפרסום צריך להיות לאדם אחד לפחות למעט הנפגע עצמו. הפרסום יכול להיות: בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.

2. לשון הרע– להשפיל אדם לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג; לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; לפגוע באדם במשרתו, במשלח ידו או במקצועו;

לשון הרע יכולה להתפרסם במגוון דרכים: בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר;

3. היעדר הגנה– החוק קובע, כי במקרים מסוימים, וזאת על אף שפורסמה לשון הרע ישנה הגנה מתביעת לשון הרע. בין היתר קובע החוק, כי במקרים בהם הפוגע אומר דבר אמת והיה בפרסום עניין ציבורי אזי קמה לו הגנת "אמת דיברתי" – הוא סעיף 14 לחוק;

סעיף 13 לחוק קובע רשימה של מקרים שבהתקיימם מוגן המפרסם באופן מוחלט מתביעת לשון הרע; 

סעיף 15 לחוק קובע את הגנת תום הלב.

לאור מורכבות החוק, מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בכדי לבדוק היתכנות להגשת תביעה בגין פרסום לשון הרע.

ניתן לעיין בחוק איסור לשון הרע בלחיצה כאן

למשרדנו ניסיון רב ועשרות רבות של הליכים המתנהלים בביתי המשפט השונים.

עדי כהן – עורך דין לשון הרע לייעוץ משפטי בענייני לשון הרע חייג 09-8980681  

שתף מאמר זה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

כתיבת תגובה

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ ראשוני שלח לנו הודעה

דילוג לתוכן