squad-car-1209719_1920

כיצד לבטל דו"ח חניה


קיבלתם דו"ח חניה? במאמר זה ינסה עורך הדין עדי כהן לתת מענה לאפשרות העומדת בפניך.  

לאחר קבלת דוח חניה ישנם מספר אפשריות העומדות בפני מקבל הדו"ח.

בקשה לביטול הדו"ח

אם לדעתכם שגה הפקח במתן הדו"ח, האפשרות הראשונה שעומדת בפני מקבל הדו"ח היא להגיש בקשה לתובע העירוני בתוך 30 ימים מיום המצאת הודעת התשלום. במסגרת הבקשה לביטול הדו"ח יבקש מקבל הדו"ח לבטל את דו"ח החניה. עלייך לפרט בדיוק מדוע הנך סבור כי על התובע העירוני לבטל את הדו"ח וצרף את כל האסמכתאות הרלוונטיות כמו כן גם בין היתר: השילוט ברחוב בו ניתן הדוח אינו ברור דיו, שגיאות בדו"ח עצמו, הרכב נתקלקל ונאלצתם להשאירו במקום אסור, תווית החניה המעידה על תשלום אגרת החניה נפלה מחלונך. זאת ועוד, במידה וחלה על הדו"ח התיישנות תוכלו לבקש לבטל אותו.

בהתאם להוראות הדין, במידה ועברה שנה מיום ביצוע העבירה ולא קיבלת את הודעת תשלום הקנס תוכל לבקש לבטל את הדוח מחמת התיישנות. דרך כלל, לאחר הדבקת הדו"ח על חלון הרכב נדרשת העירייה לשולח הודעת תשלום נוספת בדואר רשום. כאמור במידה והדו"ח נשלח בפעם הראשונה בדואר רשום לאחר שנה העבירה התיישנה. במידה והדו"ח נשלח בתוך השנה ועדין לא שילמת את הדו"ח אזי תקופת ההתיישנות לביצוע העונש, קרי תשלום הקנס, הינה 3 שנים. בחוק נקבע, כי עבירה מסוג חטא, חניה שלא כדין הינה עבירת חטא, לא יחלו בביצועו ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו אם מיום שנעשה חלוט עברו 3 שנים. דו"ח החניה הופך לחלוט באחד בין היתר אם חלפו 90 ימים מיום המצאת הודעת הקנס והקנס לא שולם ו/או לא הוגשה בקשה להישפט.

בקשה להישפט

לאחר מיצוי  האפשרות הראשונה, בקשה לביטול הדו"ח, ובמידה והתובע העירוני לא ביטל אותו כמבוקש והנך עדין סבור כי נגרם לך עוול, באפשרותך להגיש בקשה להישפט בתוך 30 ימים מיום קבלת תשובת התובע או במידה ולא הוגשה בקשה לביטול בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת הקנס.

חשוב לדעת, כי אם ביקשת להישפט ובתוך שנה מיום מתן תשובת התובע העירוני לא נקבע לך מועד למשפט אזי העבירה התיישנה כאמור לעיל.  

היה  ובבית המשפט הרשעת על העבירה ונגזר דינך לקנס, לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס המקורי.

המשפט יערך בבית המשפט לעניינים מקומיים בהתאם לתחום השיפוט בו נעברה העבירה.

ביום המשפט עצמו, חשוב להצטייד בכל אסמכתאות, תמונות וכל חומר אחר שיש ברשותך על מנת לשכנע את בית המשפט כי לא עברת את העבירה האמורה.

* האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ואינו ממצא את כל האפשריות לביטול דו"ח החניה

שתף מאמר זה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

כתיבת תגובה

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ ראשוני שלח לנו הודעה

דילוג לתוכן