stomach-3532098_1920

זכאות העובד לדמי מחלה

כל חודש עבודה מלא צובר העובד 1.5 ימי מחלה ובמצטבר רשאי העובד לצבור לא יותר מ-90 ימים, אלא אם נקבעה הוראה אחרת בצווי הרחבה או בהסכם בין המעסיק לעובד, אז רשאי העובד לצבור יותר ימי מחלה. אך בכל מקרה, לא פחות מהקבוע בחוק.

עובד שעקב מחלתו נאלץ להיעדר מעבודתו זכאי לקבל מהמעסיק תשלום דמי מחלה. דמי המחלה משולמים באופן הבא: יום ראשון 0% יום השני והשלישי 50% מהשכר היומי ומיום הרביעי ואילך 100% מהשכר היומי.

לעתים, עובד זכאי לתשלום של 100% החל מהיום הראשון, זאת בכפוף להוראה כזו בצווי ההרחבה, בהסכם העסקה או מכוח נוהג כזה במקום העבודה.

לצורך קבלת התשלום עבור ימי המחלה נדרש העובד להציג בפני המעסיק תעודה מחלה מרופא. חשוב לציין, כי תעודת המחלה צרכיה להיות מטעם קופת החולים אליה משתייך העובד. במידה וישנו אישור שניתן לא ע"י רופא מטעם קופת החולים המעסיק אינו חייב לקבל זאת.

מעסיק אינו רשאי לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו בתקופה שבה הוא זכאי לדמי מחלה. כלומר, מהוראה זו ניתן ללמוד כי מעסיק רשאי לפטר עובד במידה וניצל את מלוא ימי המחלה שנצברו לזכותו.

לכלל זה ישנם מספר חריגים:

1. מעסיק מסר לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;

2. מקום העבודה הפסיק לפעול באופן קבוע;

3. המעסיק הוכרז כפושט רגל.

במידה והמעסיק לא פעל בהתאם לאמור לעיל, זכאי העובד לתובע את המעסיק בגין הפרות אלו.

לקביעת ייעוץ משפטי 09-8980681

שתף מאמר זה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

כתיבת תגובה

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ ראשוני שלח לנו הודעה

דילוג לתוכן