beach-84533_1920

דמי הבראה

כל עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לקבלת דמי הבראה מהמעסיק. דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו. גובה דמי הבראה לשנת 2017 הוא 378 ₪ ליום במגזר הפרטי ו- 424 ₪ במגזר הציבורי.

גם עובד שהתפטר או פוטר ונותקו יחסי עובד- מעסיק לאחר תום השנה יהא זכאי לדמי הבראה, אפילו אם ההודעה על סיום ההעסקה ניתנה לפני שהשלים את שנת העבודה.

חשוב לשים לב, כי אם המעסיק ויתר על עבודתו של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אזי לא יהיה זכאי העובד לדמי הבראה זאת מן הסיבה שיחסי עובד- מעסיק הסתיימו לפני שהשלים שנת העסקה.

כאמור גובה דמי ההבראה נגזר מכמה פרמטרים: וותק העובד, מספר הימים לפי הוותק וגובה דמי ההבראה ליום כפי שנקבעו בצו ההרחבה:

לעובד בשנה הראשונה 5 ימי הבראה, בשנה השנייה והשלישית 6 ימי הבראה, בשנה הרביעית ועד לעשירית 7 ימי הבראה, בשנה האחד עשרה עד לחמש עשרה 8 ימים הבראה, בשנה השש עשרה ועד לתשע עשרה 9 ימי הבראה ומהשנה העשרים ואילך 10 ימי הבראה.

תשלום מלא של דמי ההבראה מתייחס לעובד במשרה מלאה. במידה ומדובר בעובד שעתי יחושבו דמי ההבראה לפי היקף המשרה של העובד. במידה ומדובר בשעות עבודה משתנות יעשה חישוב היקף המשרה ע"פ הממוצע החודשי באותה שנה.

דרך כלל משולמים דמי ההבראה בחודש יולי של כל שנה. אך ישנם אפשרויות נוספות לתשלום דמי ההבראה: תשלום חודשי, מימון של נופש מטעם העובדה(הודעה מוקדמת על כך ובהסכמת העובד).

לפני חודש ינואר 2017 תקופת ההתיישנות לתביעה כנגד המעסיק היא שנתיים אחורה בלבד. כיום תקופת ההתיישנות של תביעה כנגד מעסיק בגין אי תשלום דמי הבראה היא 7 שנים.

לקביעת פגישת ייעוץ חייג 09-8980681  

שתף מאמר זה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

כתיבת תגובה

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ ראשוני שלח לנו הודעה

דילוג לתוכן