business-2879465_1920

שימוע לפני פיטורים

הדין אוסר לפטר לעובד או לפגוע בזכויותיו, היינו שינוי בתנאי ההעסקה, בלא שניתנה לו הזדמנות הוגנת להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו או כנגד הכוונה לשנות את תנאי העסקתו.

להלן יפורטו התנאים שבאי התקיימותם יחשב השימוע לשימוע שלא כדין:

1. על המעסיק להזמין את העובד לשימוע תוך העלאת הנימוקים המלאים לבחינת האפשרות להפסקת העסקתו, על המעסיק לאפשר לעובד לעיין במידע ובמסמכים עליהם מתכוון להסתמך בכוונה לפטרו. כמו כן, האירועים והמועדים עליהם מסתמך המעסיק בכוונה לפטרו.

2.העובד רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין במהלך השימוע. במידה ויש במקום העבודה וועד עובדים נציג וועד העובדים רשאי להשתתף בשימוע.

3. במסגרת השימוע, על המעסיק לתת לעובד הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו כנגד טענות המעסיק. המעסיק חייב לשמוע את טענות העובד בנפש חפצה ומותך כוונה לבדוק את טענות העובד ולייחס להם חשיבות.    

במידה והמעסיק לא פעל בהתאם לאמור לעיל, קמה לעובד הזכות לתבוע בגין: שימוע שלא כדין ופיטורים שלא כדין.  

מומלץ ורצוי להגיע לשימוע מיוצג על ידי עורך הדין הבקיא בתחום דיני העבודה.

עדי כהן ושות' משרד עורכי דין. לקביעת פגישת ייעוץ חייג 09-8980681

שתף מאמר זה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

כתיבת תגובה

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ ראשוני שלח לנו הודעה

דילוג לתוכן